مجموعه مهندسی کامپیوتر

مجموعه مهندسی کامپیوتر معماری کامپیوتر هوش مصنوعی نرم افزار الگوریتم و محاسبات دروس تخصصی معماری کامپیوتر(مدارهای الکتریکی، VLSI، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده) 2 0 0 0 دروس تخصصی نرم افزار (کامپایلر، زبان های برنامه سازی، طراحی الگوریتم، پایگاه داده) 0 0 2 3 دروس تخصصی هوش مصنوعی( مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتم ها، هوش مصنوعی) 0 2 0 0 دروس مشترک (ساختمان داده ها،نظریه زبان ها و ماشین ها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر،سیستم عامل) 4 4 4 4 ریاضیات (ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات، محاسبات عددی و ساختمان های گسسته) 2 2 2 2 زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 1 1 1 1

/ 0 نظر / 29 بازدید