مهندسی صنایع - سیستم

مهندسی صنایع - سیستم مدیریت سیستم بهره وری مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی اصول مدیریت و تئوری سازمان 1 0 اقتصاد عمومی 1 و 2 0 1 تئوری احتمال و آمار مهندسی 1 1 تحقیق در عملیات 1 1 1 ریاضی عمومی 1 و 2 1 1 زبان عمومی و تخصصی 1 1

/ 0 نظر / 237 بازدید