مجموعه زبان انگلیسی

مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی زبان تخصصی ( آموزش زبان ) 3 0 0 زبان تخصصی ( ادبیات انگلیسی ) 0 3 0 زبان تخصصی ( مترجمی زبان) 0 0 3 زبان عمومی 2 2 2

/ 2 نظر / 28 بازدید
sueshiant

?salam, mishe nemoone karnameye reshteye motarjemi ro bezarid

sueshiant

?salam, mishe nemoone karnameye reshteye motarjemi ro bezarid