مجموعه مهندسی عمران سازه مهندسی زلزله مکانیک خاک و پی راه و ترابری مهندسی آب سازه های هیدرولیکی سازه های دریایی برنامه ریزی حمل و نقل مهندسی مدیریت و ساخت مهدسی محیط زیست مهندسی رودخانه مهندسی آب و فاضلاب ریاضیات 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 طراحی(سازه های فولادی 1و2، سازه های بتنی 1و2، راهسازی و روسازی راه) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مکانیک جامدات (مقاومت مصالح 1-تحلیل سازه 1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مکانیک خاک و پی سازی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مکانیک سیالات و هیدرولیک 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

/ 0 نظر / 15 بازدید