مجموعه مهندسی برق

مجموعه مهندسی برق الکترونیک قدرت مخابرات کنترل راه آهن برقی مهندسی قدرت-مدیریت انرژی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) مکاترونیک الکترومغناطیس 3 4 3 0 3 3 1 0 الکترونیک 1 و 2 4 0 3 3 0 0 3 4 بررسی سیستم های قدرت 1 0 3 0 0 3 3 0 0 تجزیه و تحلیل سیستم‌ها 4 0 4 4 0 0 4 0 ریاضیات(معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات) 4 4 4 4 4 4 4 4 زبان عمومی و تخصصی 3 3 3 3 3 3 3 2 سیستم‌های کنترل خطی 3 4 3 4 4 4 4 4 ماشین‌های الکتریکی 1 و 2 0 4 0 3 4 4 0 4 مدار منطقی و ریزپردازنده ها 0 0 0 0 0 0 0 4 مدارهای الکتریکی 1 و 2 4 4 4 4 4 4 4 4

/ 0 نظر / 226 بازدید