مجموعه مهندسی مکانیک

مجموعه مهندسی مکانیک ساخت تولید طراحی کاربردی تبدیل انرژی مهندسی پزشکی ـ بیومکانیک سیستم محرکه خودرو طراحی سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان سازه بدنه خودرو مکاترونیک علمی کاربردی مدیریت صنعت چاپ جامدات(استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء) 2 3 2 4 3 3 4 2 3 حرارت و سیالات(ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت) 1 2 3 3 3 1 2 2 0 دینامیک و ارتعاشات(دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل) 1 2 2 3 2 4 3 3 3 ریاضیات (ریاضی عمومی 1و2 ، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی) 2 2 2 4 3 3 3 2 2 زبان عمومی وتخصصی 1 1 1 3 2 2 2 1 3 ساخت و تولید(ماشین ابزار، قالب پرس، علم مواد، ماشین های کنترل عددی، اندازه گیری، تولید مخصوص، هیدرول 4 0 0 3 0 0 0 2 3

/ 0 نظر / 23 بازدید