مجموعه مدیریت اجرایی

مجموعه مدیریت اجرایی مدیریت اجرایی مدیریت MBA مدیریت امور شهری استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت 2 2 2 دانش مسائل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرح های عمرانی 2 0 2 ریاضیات عمومی 1 و 2 دوره فنی و مهندسی 0 2 0 زبان تخصصی (انگلیسی) 0 1 0 زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 1 0 2 زبان فارسی 1 0 1 نظریه های عمومی مدیریت 2 0 2

/ 0 نظر / 106 بازدید