مجموعه علوم تربیتی 1

مجموعه علوم تربیتی 1 برنامه ریزی آموزشی برنامه ریزی درسی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی) مدیریت آموزشی آموزش بزرگسالان تحقیقات آموزشی تکنولوژی آموزشی مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آمار و روش های تحقیق 0 0 1 2 0 3 0 3 اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 2 2 2 2 2 2 0 0 تعلیم و تربیت اسلامی 0 0 3 0 0 0 0 0 تکنولوژی آموزشی 0 0 0 0 1 0 3 0 روانشناسی تربیتی 2 2 2 0 0 2 2 2 روش ها و فنون تدریس 3 3 2 2 2 0 3 1 زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 2 2 2 2 2 2 2 2 سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 0 0 1 0 2 2 1 2 مدیریت آموزشی 2 2 0 3 2 0 0 3 مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 3 3 0 2 2 0 2 3 نظارت و راهنمایی 0 0 0 2 0 0 0 2

/ 2 نظر / 135 بازدید
فریده

mamnon babate peje xobeton ..[لبخند]vali kash ino tozih midadin masalan reshteye ma vase arshad mitone kodom groho gerayeshe digam to emtehan sherkat konan.

فریده

reshteye man modiryate barnamerize...ravabete benolmelalo nemitonam sherkat konam?/