مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات (IT) تجارت الکترونیکی امنیت اطلاعات شبکه های کامپیوتری مهندسی فناوری اطلاعات (IT) اصول طراحی پایگاه داده ها 1 1 1 1 اصول و مبانی مدیریت 1 0 0 1 دروس مشترک (ساختمان های گسسته، ساختمان های داده ها، طراحی الگوریتم، مهندسی نرم افزار، شبکه های کامپی 4 4 4 4 زبان تخصصی 1 1 1 1 سیستم های عامل 1 1 1 1 معماری کامپیوتر 0 1 1 0 هوش مصنوعی 1 1 1 1

/ 0 نظر / 36 بازدید