دانلود جزوات ارشد+نمونه سوالات ارشد
فروش جزوات کارشناسی ارشد 09109204767
کلمات کلیدی مطالب
   
آرشیو وبلاگ
 

نویسنده: کبیر کبیری - ۱۳٩٢/٢/۸

�بودجه بندی�

30% اول

کلیات:

معانی و بیان دکتر تجلیل (تمام کتاب)، عروض و قافیه دکتر شمیسا (بخش عروض تا پایان بخش �نکاتی در باب تقطیع�، تاریخ ادبیات ایران دکتر صفا (جلد 1 خلاصه)، دستور زبان فارسی 2، دکتر انوری- احمدی گیوی (کل جلد دوم)

عربی:

صرف و نحو عربی دکتر ماهیار (تمام منبع)، نهج‌البلاغه ترجمه فیض‌الاسلام (بخش سوم، کلمات قصار)، ابیات و عبارات عربی کلیله و دمنه

30% دوم

کلیات:

نگاهی تازه به بدیع دکتر شمیسا (کل منبع)، فنون بلاغت و صناعات ادبی استاد همایی (کل منبع)، تاریخ ادبیات ایران دکتر صفا (جلد دوم- خلاصه)، نگارش و ویرایش سمیعی گیلانی (تمام منبع)، عروض و قافیه دکتر شمیسا (نیمه دوم بخش عروض، کل بخش قافیه)

عربی:

مبادی العربیه (جلد 4 بخش صرف)، ابیات و عبارات عربی مرزبان‌نامه و تاریخ جهانگشا، گزیده متون نظم از مجانی الحدیثه دکتر طبیبیان (از ابتدا تا پایان مبتنی)

40% نهایی

کلیات:

سبک‌شناسی نثر دکتر شمیسا (تمام منبع)، بیان و معانی دکتر شمیسا (تمام منبع)، تاریخ ادبیات ایران دکتر صفا (جلد سوم و چهارم خلاصه)، سبک‌شناسی شعر دکتر سیروس شمیسا (تمام منبع)، دستور زبان فارسی دکتر خیامپور (تمام منبع)، از صبا تا نیما، از نیما تا روزگار ما (کل منبع)

عربی:

مبادی العربیه جلد 4 (بخش نحو)، گزیده متون نظم از مجانی الحدیثه دکتر طبیبیان (از ابوفراس تا پایان کتاب)، برگزیده متون نثر عربی دکتر رادمنش (کل کتاب)، نهج‌البلاغه ترجمه فیض‌الاسلام (خطبه‌های 1 تا 10، نامه‌های 1 تا 20)

 

بودجه‌بندی نثر فارسی

30 درصد اول

1- گلستان تا آخر باب چهارم بر اساس چاپ یوسفی

2- چهار مقاله (مقاله دبیری و مقدمه) بر اساس چاپ دکتر معین

3- مرصاد العباد (باب اول و دوم) بر اساس گزیده دکتر ریاحی

4- سیاست‌نامه ده فصل اول (چاپ دارک یا دکتر شعار)

5- قابوس‌نامه (15باب اول)بر اساس گزیده دکتر یوسفی

6- تاریخ بیهقی مجلد 5، ج 1 چاپ خطیب رهبر

7- کلیله و دمنه (باب‌های برزویه طبیب، شیر و گاو، باز جست کار دمنه)

8- کشف الاسرار، فصل 1 و 2 و 3 گزیده دکتر رکنی

30 درصد دوم

1- تاریخ بیهقی (از آغاز مجلد 6 تا سر افشین و بودلف)چاپ دکتر خطیب رهبر

2- چهار مقاله (مقاله دوم در شاعری)

3- کلیله و دمنه (باب‌های الحمامه المطوقه، بوف و زاغ، بوزینه و باخه، زاهد و راسو، گربه و موش)

4- مرصاد العباد (باب سوم)

5- گلستان (از آغاز باب 5 تا آخر کتاب)

6- قابوسنامه فصول 15 تا 25- گزیده دکتر یوسفی

7- کشف الاسرار- به کوشش دکتر رکنی بخش 4 و 5 و 6

8- سیاست‌نامه (ده فصل دوم)

40 درصد نهایی

1- کلیله و دمنه (از سر باب پادشاه و فنزه تا آخر کتاب)

2- قابوسنامه باقی مانده کتاب

3- تاریخ بیهقی (از سر داستان افشین و بودلف تا پایان جلد 1)

4- مرصاد العباد (باب چهارم و پنجم)

5- چهار مقاله (مقاله سوم و چهارم)

6- گزیده سیاست نامه (ادامه کتاب)

7- گزیده کشف الاسرار (از سر باب 7 تا آخر کتاب)

بودجه‌بندی نظم فارسی

30 درصد اول

دیوان حافظ خطیب رهبر (غزلیات مهم بر اساس انتخاب خرمشاهی در حافظ نامه)

مثنوی (دفتر اول تا نیمه‌های دفتر دوم) شرح و توضیح کریم زمانی

30 درصد دوم

سی قصیده ناصرخسرو دکتر مهدی محقق

خاقانی گزیده سید ضیاء‌الدین سجادی و شرح دشواریهای خاقانی دکتر کزازی، گزیده حدیقه سنایی (امیری فیروزکوهی)، و یا شرح و توضیح دکتر انزابی نژاد و دیوان سنایی (مدرس رضوی)

40 درصد نهایی

مخزن‌الاسرار وحید دستگردی (برای مطالعه بیشتر رجوع شود به شرح برات زنجانی انتشارات دانشگاه تهران و یا شرح مهدی حوزی انتشارات اساطیر)

بوستان سعدی شرح و توضیح دکتر‌ غلام حسین یوسفی یا محمد خزائلی، منتخباتی از غزلیات سعدی توضیحات خطیب رهبر، منطق الطیر دکتر شفیعی کدکنی

منتخبات و گزیده‌هایی از سایر شعراء نظیر گزیده اشعار مسعود سعد و گزیده اشعار صائب تبریزی، منوچهری، عنصری و... که در چند سال گذشته خیلی مطرح نبوده‌اند.

 

بودجه بندی ادبیات مقاومت

بودجه بندی تاریخ اسلام

30 درصد اول تاریخ تحلیلی صدر اسلام سید جعفر شهیدی

30 درصد دوم تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری

40 درصد نهایی تاریخ اسلام محمد جعفر سبحانی و تاریخ پیامبر اسلام محمد آیتی

 

بودجه بندی ادبیات انقلاب اسلامی

30 درصد اول حماسه‌های همیشه (جلد 3 و 2،1) پرویز بیگی حبیب آبادی (شعراء و نویسندگان برجسته ادبیات پایداری مطالعه شود.)

30 درصد دوم صور خیال در شعر مقاومت حسن قاسمی و نامه پایداری دکتر وحیدی.

40 نقد و تحلیل ادبیات انقلاب اسلامی منوچهر اکبری و ادبیات مقاومت جهانگیر جعفری انتشارات ارشد.

 


سرفصل

�سرفصل درس عربی�

 • پودمان 1: ترجمه عربی

�        پیمانه 1-1: انواع متون عربی

�         ریز پیمانه 1-1-1: قرآن

�         ریز پیمانه 1-1-2: نهج‌البلاغه

�         ریز پیمانه 1-1-3: ابیات عربی متون نثر فارسی (کلیه و دمنه، مرزبان نامه، تاریخ جهانگشا، تاریخ بیهقی و....)

�         ریز پیمانه 1-1-4: معلقات سبعه (اشعار دوره جاهلی)

�         ریز پیمانه 1-1-5: اشعار دوره اسلامی

�        پیمانه 1-2: تعریب

 • پودمان 2: قواعد عربی

�        پیمانه 2-1: صرف

�         ریز پیمانه 2-1-1: اسم

�         ریز پیمانه 2-1-2: فعل

�         ریز پیمانه 2-1-3: حرف

�        پیمانه 2-2: نحو

�        پیمانه 2-3: تشکیل

�        پیمانه 2-4: اعراب و تحلیل صرفی

 

�سرفصل درس کلیات مسائل ادبی�

 • پودمان 1: تاریخ ادبیات

�        پیمانه 1-1: ادبیات پیش از اسلام

�         ریز پیمانه 1-1-1: زبان‌های باستانی

�         ریز پیمانه 1-1-2: آثار و کتب بازمانده

�         ریز پیمانه 1-1-3: خط در ادبیات پیش از اسلام

�        پیمانه 1-2: ادبیات آغازین

�         ریز پیمانه 1-2-1: شکل‌گیری خط فارسی

�         ریز پیمانه 1-2-2: نخستین شعرای فارسی

�        پیمانه 1-3: ادبیات خراسانی یا ترکستانی

�         ریز پیمانه 1-3-1: اوضاع و احوال اجتماعی ایران در سده سوم و چهارم هجری قمری

�         ریز پیمانه 1-3-2: شکل‌گیری و انواع حماسه

�         ریز پیمانه 1-3-3: شعرا و نویسندگان مهم و تاثیرگذار سبک خراسانی

�        پیمانه 1-4: ادبیات سبک عراقی

�         ریز پیمانه 1-4-1: اوضاع و احوال ایران در قرن ششم و بسط فرهنگ عربی در ایران

�         ریز پیمانه 1-4-2: مهمترین شعرا و نویسندگان سبک عراقی

�         ریز پیمانه 1-4-3: مهمترین شعرا و نویسندگان بعد از مغول

�         ریز پیمانه 1-4-4: تاریخ نویسی و آثار تاریخی بعد از مغول

�        پیمانه 1-5: ادبیات سبک هندی یا اصفهانی

�         ریز پیمانه 1-5-1: اوضاع و احوال ایران در قرن نهم

�         ریز پیمانه 1-5-2: مهمترین شعرا و نویسندگان قرن نهم

�         ریز پیمانه 1-5-3: چگونگی شکل‌گیری صفویه و مهاجرت شعرا به هند

�         ریز پیمانه 1-5-4: مهمترین شعرا و نویسندگان سبک هندی

�        پیمانه 1-6: ادبیات سبک بازگشت

�         ریز پیمانه 1-6-1: اوضاع و احوال ایران در سده دوازدهم

�         ریز پیمانه 1-6-2: مهمترین شعرا و نویسندگان سبک بازگشت

�        پیمانه 1-7: ادبیات معاصر

�         ریز پیمانه 1-7-1: اوضاع و احوال ایران در دوران مشروطه و پهلوی

�         ریز پیمانه 1-7-2: مهمترین شعرا و نویسندگان مشروطه و پهلوی

 • پودمان 2: بلاغت

�        پیمانه 2-1: معانی

�         ریز پیمانه 2-1-1: اسناد خبری

�         ریز پیمانه 2-1-2: احوال مسندالیه

�         ریز پیمانه 2-1-3: احوال مسند

�         ریز پیمانه 2-1-4: انشا

�         ریز پیمانه 2-1-5: قصر و حصر

�         ریز پیمانه 2-1-6: فصل و وصل

�         ریز پیمانه 2-1-7: ایجاز، اطناب، مساوات

�        پیمانه 2-2: بیان

�         ریز پیمانه 2-2-1: مجاز

�         ریز پیمانه 2-2-2: استعاره

�         ریز پیمانه 2-2-3: تشبیه

�         ریز پیمانه 2-2-4: کنایه

�        پیمانه 2-3: بدیع

�         ریز پیمانه 2-3-1: بدیع لفظی

�         ریز پیمانه 2-3-2: بدیع معنوی

 • پودمان 3: سبک‌شناسی

�        پیمانه 3-1: سبک‌شناسی نظم

�         ریز پیمانه 3-1-1: شعر پیش از اسلام

�         ریز پیمانه 3-1-2: شعر سبک خراسانی یا ترکستانی

�         ریز پیمانه 3-1-3: شعر سبک عراقی

�         ریز پیمانه 3-1-4: شعر سبک وقوع یا واسوخت

�         ریز پیمانه 3-1-5: شعر سبک هندی

�         ریز پیمانه 3-1-6: شعر سبک بازگشت

�         ریز پیمانه 3-1-7: شعر سبک مشروطه

�         ریز پیمانه 3-1-8: شعر سبک معاصر

�        پیمانه 3-2: سبک‌شناسی نثر

�         ریز پیمانه 3-2-1: نثر پیش از اسلام

�         ریز پیمانه 3-2-2: نثر مرسل

�         ریز پیمانه 3-2-3: نثر بینابین

�         ریز پیمانه 3-2-4: نثر فنی و مسجع

�         ریز پیمانه 3-2-5: نثر متکلف یا مصنوع

�         ریز پیمانه 3-2-6: نثر تاریخی بعد از مغول

�         ریز پیمانه 3-2-7: نثر دوره صفوی و تذکره نویسی

�         ریز پیمانه 3-2-8: نثر دوره قاجار

�         ریز پیمانه 3-2-9: نثر معاصر

 • پودمان 4: دستور زبان

�        پیمانه 4-1: نوع

�         ریز پیمانه 4-1-1: اسم

�         ریز پیمانه 4-1-2: فعل

�         ریز پیمانه 4-1-3: صفت

�         ریز پیمانه 4-1-4: قید

�         ریز پیمانه 4-1-5: ضمیر

�         ریز پیمانه 4-1-6: حروف اضافه

�         ریز پیمانه 4-1-7: شبه جمله

�        پیمانه 4-2: نقش

�         ریز پیمانه 4-2-1: نهاد (مسندالیه)

�         ریز پیمانه 4-2-2: مسند

�         ریز پیمانه 4-2-3: متمم

�         ریز پیمانه 4-2-4: مفعول

�         ریز پیمانه 4-2-5: انواع جمله

�        پیمانه 4-3: دستور تاریخی زبان فارسی

 • پودمان 5: آئین نگارش

�        پیمانه 5-1: رسم‌الخط

�        پیمانه 5-2: انواع نوشته

�        پیمانه 5-3: اشتباهات نگارشی و غلطهای رایج در فارسی

�        پیمانه 5-4: علایم سجاوندی

 • پودمان 6: عروض و قافیه

�        پیمانه 6-1: عروض

�        پیمانه 6-2: قافیه

 

�سرفصل درس نثر فارسی�

 • پودمان 1: گلستان سعدی
 • پودمان 2: کلیله و دمنه
 • پودمان 3: چهار مقاله
 • پودمان 4: تاریخ جهانگشای جوینی
 • پودمان 5: مرزبان‌نامه
 • پودمان 6: تاریخ بیهقی
 • پودمان 7: مرصاد العباد
 • پودمان 8: سیاست‌نامه
 • پودمان 9: قابوسنامه
 • پودمان 10: سفرنامه ناصرخسرو
 • پودمان 11: اخلاق ناصری
 • پودمان 12: کشف‌الاسرار میبدی
 • پودمان 13: اسرا‌لتوحید
 • پودمان 1: قصاید ناصرخسرو
 • پودمان� 2: سعدی


�سرفصل درس نظم فارسی�

�        پیمانه 2-1: بوستان

�        پیمانه 2-2: قصاید

�        پیمانه 2-3:‌ غزلیات

 • پودمان 3: خمسه نظامی

�        پیمانه 3-1: مخزن‌الاسرار

�        پیمانه 3-2: خسرو و شیرین

�        پیمانه 3-3: لیلی و مجنون

�        پیمانه 3-4: هفت‌پیکر

�        پیمانه 3-5: اسکندرنامه

�         ریز پیمانه 3-5-1: شرف‌نامه

�         ریز پیمانه 3-5-2: اقبال‌نامه

 • پودمان 4: قصاید خاقانی
 • پودمان 5: غزلیات حافظ
 • پودمان 6: مثنوی معنوی

�        پیمانه 6-1: دفتر اول

�        پیمانه 6-2: دفتر دوم

�        پیمانه 6-3: دفترهای سوم تا ششم

 • پودمان 7: شاهنامه فردوسی

�        پیمانه 7-1: رستم و سهراب

�        پیمانه 7-2: رستم و اسفندیار

�        پیمانه 7-3: دیگر بخش‌های شاهنامه

 • پودمان 8: آثار سنایی

�        پیمانه 8-1: حدیقه‌الحقیقه

�        پیمانه 8-2: دیوان

 • پودمان 9: قصاید منوچهری
 • پودمان 10: منطق‌الطیر عطار
 • پودمان 11: غزلیات صائب
 • پودمان 12: اشعار مسعود سعد سلمان
 • پودمان 13: اشعار دیگر شاعران
 • پودمان 1:تاریخ اسلام

�سرفصل درس تاریخ اسلام �

�        پیمانه 1-1:عصرجاهلیت

�        پیمانه 1-2: تاریخ اسلام ازآغازاسلام تا پایان بنی امیه

�        پیمانه 1-3:دوره عباسی

�        پیمانه 1-4: ازپایان دوره عباسی تادوره معاصر

سرفصل درس ادبیات انقلاب اسلامی

 • پودمان 1:ادبیات مقاومت پیش ازانقلاب اسلامی
 • پودمان 2:ادبیات مقاومت دربهبوهه انقلاب اسلامی
 • پودمان 3:ادبیات انقلاب اسلامی درجریان جنگ تحمیلی
 • o       پودمان 4:ادبیات مقاومت پس ازجنگ تحمیلی
   
جزوه ریاضی عمومی - جزوه ریاضی عمومی جزوه ریاضی عمومی ۱ - جزوه ریاضی عمومی ۱ جزوه ریاضی ۱ - جزوه ریاضی ۱ جزوات ارشد عمران - جزوات ارشد عمران, جزوه کارشناسی ارشد پارسه جزوات ارشد عمران - جزوات ارشد عمران, جزوه کارشناسی ارشد پارسه جزوات ارشد عمران - جزوات ارشد عمران, جزوه کارشناسی ارشد پارسه جزوه ترمودینامیک - جزوه ترمودینامیک جزوه ترمودینامیک - جزوه ترمودینامیک جزوه ترمودینامیک - جزوه ترمودینامیک
 

نویسنده: کبیر کبیری - ۱۳٩٢/٢/۸

سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی

آغاز 30% اول

 • پودمان 1: سینتیک واکنش‌های متجانس

�        پیمانه 1-1: تقسیم‌بندی واکنش‌های شیمیایی

�        پیمانه 1-2: سرعت واکنش

�         ریز پیمانه 1-2-1: تعریف سرعت واکنش

�         ریز پیمانه 1-2-2: ثابت سرعت و وابستگی آن به دما (نظریه آرنیوس- نظریه برخوردها- نظریه حالت‌گذرا)

�        پیمانه 1-3: واکنش‌های ابتدایی و غیر ابتدایی

�        پیمانه 1-4: واکنش‌های منفرد و چندگانه

�        پیمانه 1-5: مکانیسم واکنش‌های چند مرحله‌ای و تقریب حالت پایا

 • پودمان 2: راکتور ناپیوسته

�        پیمانه 2-1: تغییرات فشار کل در یک سیستم با حجم ثابت

�        پیمانه 2-2: میزان تبدیل در راکتور برای انواع واکنش‌ها

�         ریز پیمانه 2-2-1: واکنش‌های برگشت ناپذیر

�         ریز پیمانه 2-2-2: واکنش‌های برگشت‌پذیر

�         ریز پیمانه 2-2-3: واکنش‌های کاتالیستی و اتوکاتالیستی

�         ریز پیمانه 2-2-4: واکنش‌های تخمیری

�         ریز پیمانه 2-2-5: واکنش‌هایی با درجات انتقالی

�        پیمانه 2-3: راکتور ناپیوسته با حجم متغیر

�        پیمانه 2-4: زمان اتمام واکنش و زمان نیمه عمر

آغاز 30% دوم

 • پودمان 3: انواع راکتورها

�        پیمانه 3-1: طبقه‌بندی راکتورها و ویژگی‌ هرکدام

�        پیمانه 3-2: معادله عملکرد راکتورها

�        پیمانه 3-3: زمان پر شدن و سرعت پر شدن و زمان اقامت متوسط

�        پیمانه 3-4: عدد دام کهلر

 • پودمان 4: راکتور دوره‌ای

�        پیمانه 4-1: معادله عملکرد

�        پیمانه 4-2: نسبت جریان برگشتی بهینه

 • پودمان 5: واکنش‌های چند گانه

�        پیمانه 5-1: واکنش‌های موازی در انواع راکتورها

�        پیمانه 5-2: واکنش‌های سری در انواع راکتورها

�        پیمانه 5-3: واکنش‌های سری- موازی در انواع راکتورها

�        پیمانه 5-4: مطالعه کمی توزیع محصولات و اندازه راکتور و تعریف نسبت تشکیل

آغاز 40% پایانی

 • پودمان 6: اتصال راکتورها

�        پیمانه 6-1: اتصال راکتورهای لوله‌ای به صورت سری و موازی

�        پیمانه 6-2: اتصال راکتورهای مخلوط شونده به صورت سری و موازی

�        پیمانه 6-3: اتصال راکتورهای لوله‌ای و مخلوط شونده

 • پودمان 7: اثرات دما و فشار

�        پیمانه 7-1: واکنش‌های مفرد

�         ریز پیمانه 7-1-1: اثر دما بر ثابت سرعت واکنش

�         ریز پیمانه 7-1-2: مسیر بهینه دما برای واکنش گرماگیر یا گرماده

�        پیمانه 7-2: واکنش‌های چندگانه سری و� موازی

�         ریز پیمانه 7-2-1: اثر دما بر توزیع محصولات و انتخاب مسیر دمایی بهینه

 • پودمان 8: انتخاب راکتور مناسب

�        پیمانه 8-1: اثر درجه واکنش بر� انتخاب راکتور

�        پیمانه 8-2: اثر نوع واکنش بر انتخاب راکتور

�         ریز پیمانه 8-2-1: واکنش کاتالیستی

�         ریز پیمانه 8-2-2: واکنش‌های اتوکاتالیستی

�         ریز پیمانه 8-2-3: واکنش‌های تخمیری و آنزیمی

�        پیمانه 8-3: نحوه تماس بین مواد ترکیب شونده در انواع واکنش‌های سری و موازی

 

کنترل فرآیندهای شیمیایی

آغاز 30% اول

 • پودمان 1: تبدیل لاپلاس و تعریف سیستم‌های کنترل

�        پیمانه 1-1: تبدیل لاپلاس و قضایایی آن

�        پیمانه 1-2: معکوس لاپلاس

�        پیمانه 1-3: سیستم کنترل پس خور و پیش‌خور

 • پودمان 2: سیستم‌های درجه اول

�        پیمانه 2-1: فرآیندهای درجه اول

�        پیمانه 2-2: ثابت زمانی

�        پیمانه 2-3: خطی کردن سیستم‌های غیر خطی

�        پیمانه 2-4: پاسخ پله و ضربان ایده‌آل

�        پیمانه 2-5: پاسخ سینوسی

�        پیمانه 2-6: پسی انتقال

�        پیمانه 2-7: سیستم‌های درجه اول متوالی با اثر متقابل

�        پیمانه 2-8: سیستم‌های درجه اول متوالی بدون اثر متقابل

آغاز 30% دوم

 • پودمان 3: سیستم‌های درجه دوم

�        پیمانه 3-1: پاسخ پله و ضربان ایده‌آل

�        پیمانه 3-2: پاسخ سینوسی

 • پودمان 4: سیستم‌های کنترل و نمودارهای جعبه‌ای

�        پیمانه 4-1: نمودار جعبه‌ای

�        پیمانه 4-2: انواع کنترل تناسبی- انتگرالی- مشتقی

�        پیمانه 4-3: ساده‌سازی نمودارهای جعبه‌ای

�        پیمانه 4-4: تابع انتقالی کلی برای تغییر در مقدار مقرر

�        پیمانه 4-5: تابع انتقالی کلی برای تغییر در بار

آغاز 40% پایانی

 • پودمان 5: پایداری و مکان هندسی ریشه‌ها

�        پیمانه 5-1: معیار روث

�        پیمانه 5-2: قواعد رسم مکان هندسی ریشه‌ها

�        پیمانه 5-3: بررسی پایداری سیستم به کمک رسم مکان هندسی

 • پودمان 6: پاسخ فرکانسی

�        پیمانه 6-1: نمودارهای بُد

�        پیمانه 6-2: حاشیه بهره و فاز

�        پیمانه 6-3: معیار پایداری بُد

�        پیمانه 6-4: میزان کننده‌های زیگلر نیکولز

�        پیمانه 6-5: نمودار نایکوئیست

�        پیمانه 6-6: معیار پایداری نایکوئیست

 

انتقال جرم و عملیات واحد

بخش اول: انتقال جرم

آغاز 30% اول

 • پودمان 1: عملیات انتقال جرم

�        پیمانه 1-1: روش‌های جداسازی مکانیکی

�        پیمانه 1-2: دسته‌بندی روش‌های انتقال جرم

�        پیمانه 1-3: عملیات مستقیم و غیر مستقیم

�        پیمانه 1-4: عملیات پایا و ناپایا

�        پیمانه 1-5: نحوه تماس فازها

�        پیمانه 1-6: دستگاه‌های مرحله‌ای و دیفرانسیلی

�        پیمانه 1-7: اصول طراحی واحدهای انتقال جرم

 • پودمان 2: نفوذ مولکولی

�        پیمانه 2-1: مکانیزم‌های انتقال جرم

�        پیمانه 2-2: تعریف و محاسبه شار انتقال جرم

�        پیمانه 2-3: سرعت متوسط

�        پیمانه 2-4: قانون اول فیک و نفول مولکولی در گازها و مایعات

�        پیمانه 2-5: ضریب نفوذ در گازها و مایعات

�        پیمانه 2-6: نفوذ در مخلوط‌های چند جزئی

�        پیمانه 2-7: معادلات پیوستگی

�         ریزپیمانه 2-7-1: معادله پیوستگی کلی

�         ریزپیمانه 2-7-2: معادله پیوستگی برای یک جزء

�        پیمانه 2-8: تعیین توزیع غلظت در مختصات کارتزین- استوانه‌ای و کروی

�        پیمانه 2-9: قانون دوم فیک

�        پیمانه 2-10: نفوذ در جامدات

�         ریز پیمانه 2-10-1: نفوذ در حالت پایا بر اساس قانون اول فیک

�         ریز پیمانه 2-10-2: نفوذ نادسن

�        پیمانه 2-11: معادلات نفوذ درهم و ضریب نفوذ چرخانه‌ای

 • پودمان 3: ضرایب انتقال جرم

�        پیمانه 3-1: ضرایب انتقال جرم

�         ریز پیمانه 3-1-1: ضرایب انتقال جرم کلی F

�         ریز پیمانه 3-1-2: ضرایب انتقال جرم K

�         ریز پیمانه 3-1-3: رابطه بین ضرایب انتقال جرم F و K

�        پیمانه 3-2: تئوری‌های انتقال جرم و تعیین ضرایب انتقال جرم

�        پیمانه 3-3: اعداد بدون بعد و آنالیز ابعادی

�        پیمانه 3-4: تشابه بین انتقال جرم، انتقال حرارت و انتقال مومنتم

�        پیمانه 3-5: معادلات لایه مرزی و شرایط مرزی آنها

 • پودمان 4: انتقال جرم بین فازها

�        پیمانه 4-1: تعادل

�        پیمانه 4-2: انتقال جرم بین دو فاز

�        پیمانه 4-3: ضرایب انتقال جرم محلی و کلی

�        پیمانه 4-4: مقاومت‌های انتقال جرم بین دو فاز

�        پیمانه 4-5: فرآیندهای پایا با جریان همسو- ناهمسو و متقاطع

�        پیمانه 4-6: فرآیندهای ناپیوسته و نیمه پیوسته

�        پیمانه 4-7: تعیین حداقل R و E مورد نیاز در جریان ناهمسو

�        پیمانه 4-8: بازده مورفری

�        پیمانه 4-9: مجموعه واحدها به صورت همسو، ناهمسو و متقاطع

�        پیمانه 4-10: تعداد مراحل و معادلات کرمسر

آغاز 30% دوم

 • پودمان 5: دستگاه‌های مربوط به عملیات گاز- مایع

�        پیمانه 5-1: برج‌های سینی‌دار

�         ریز پیمانه 5-1-1: مشخصات عمومی برج‌های سینی‌دار و اشکالات ایجاد شده در برج‌های سینی‌دار

�         ریز پیمانه 5-1-2: انواع سینی و مشخصات عمومی آنها

�         ریز پیمانه 5-1-3: بازده برجچ

�         ریز پیمانه 5-1-4: نحوه توزیع مایع روی سینی

�        پیمانه 5-2: برج‌های پر شده

�         ریز پیمانه 5-2-1: انواع پرکن‌ها و کاربردهای آنها

�         ریز پیمانه 5-2-2: سایر تجهیزات برج‌های پر شده

�         ریز پیمانه 5-2-3: افت فشار، قطر و ارتفاع برج‌های پر شده

�         ریز پیمانه 5-2-4: ارتفاع معادل با یک واحد تئوری

�        پیمانه 5-3: مقایسه برج‌های سینی‌دار و پر شده

�        پیمانه 5-4:� ماندگی مایع

�        پیمانه 5-5: برج‌های دیواره مرطوب

�        پیمانه 5-6: شستشو دهنده ونتوری

�        پیمانه 5-7: برج‌های پاششی

�        پیمانه 5-8: مخازن مولد حباب

�        پیمانه 5-9: مخازن مجهز به همزن

 • پودمان 6: جذب گاز

�        پیمانه 6-1: مشخصات حلال مناسب

�        پیمانه 6-2: تاثیر دما و فشار روی فرآیند جذب و دفع

�        پیمانه 6-3: ضریب جذب و دفع

�        پیمانه 6-4: جریان‌های همسو و ناهمسو

�        پیمانه 6-5: تعیین حداقل حلال مورد نیاز در فرآیندهای جذب و دفع

 

بخش دوم: عملیات واحد

 • پودمان 1: تقطیر

�        پیمانه 1-1: تعادل بخار ـ مایع در فشار یا دمای ثابت� نمودارهای T x,y �و P x,y

�        پیمانه 1-2: فراریت نسبی و ضریب توزیع

�        پیمانه 1-3: انحراف از حالت ایده‌آل و سیستم‌های آزئوتروپی

�        پیمانه 1-4: درجه آزادی

�        پیمانه 1-5: نمودار آنتالپی- غلظت

�        پیمانه 1-6: محاسبات نقطه جوش و شبنم

�        پیمانه 1-7: میعان جزئی

�        پیمانه 1-8: تبخیر ناگهانی

�        پیمانه 1-9: تقطیر دیفرانسیلی

�        پیمانه 1-10: میعان دیفرانسیلی

�        پیمانه 1-11: تقطیر مداوم و موازنه جرم و آنتالپی در ستون تقطیر

�        پیمانه 1-12: روش پونچون- ساواریت

�         ریز پیمانه 1-12-1: معادله خط عملکرد بالا و پایین ستون تقطیر

�         ریز پیمانه 1-12-2: نسبت جریان برگشتی و جریان برگشتی کامل، حداقل نسبت جریان برگشتی و بهترین نسبت جریان برگشتی

�         ریز پیمانه 1-12-3: تعیین تعداد مراحل مورد نیاز و تعیین محل ورود خوراک

�         ریز پیمانه 1-12-4: تقطیر با چند خوراک و ستون با جریان جانبی

�         ریز پیمانه 1-12-5: استفاده از بخار مستقیم

�        پیمانه 1-13: روش مک کیب و تیل:

�         ریز پیمانه 1-13-1: معادله خط عملکرد بالا و پایین ستون تقطیر

�         ریز پیمانه 1-13-2: تعیین تعداد مراحل مورد نیاز و تعیین محل ورود خوراک

�         ریز پیمانه 1-13-3: جریان برگشتی کامل و حداقل نسبت جریان برگشتی

�         ریز پیمانه 1-13-4: تقطیر با چند خوراک و ستون با جریان جانبی

�         ریز پیمانه 1-13-5: استفاده از بخار مستقیم

�         ریز پیمانه 1-13-6: تقطیر هم جوش و استخراجی

آغاز 40% پایانی

 • پودمان 2: استخراج مایع- مایع

�        پیمانه 2-1: مختصات مثلثی متساوی‌الاضلاع و مختصات مثلثی قائم

�        پیمانه 2-2: سیستم‌های سه گانه مایع

�         ریز پیمانه 2-2-1: با حلالیت جزیی یک زوج

�         ریز پیمانه 2-2-2: با حلالیت جزئی دو زوج

�        پیمانه 2-3: اثر دما و فشار بر استخراج

�        پیمانه 2-4: ضریب انتخاب‌پذیری حلال و پارامترهای موثر در انتخاب حلال

�        پیمانه 2-5: استخراج تک مرحله‌ای - چند مرحله‌ای

�        پیمانه 2-6: انواع دستگاه‌های مورد استفاده در عملیات استخراج و ویژگی‌های آنها

 • پودمان 3: تبخیر

�        پیمانه 3-1: انواع تخبیر کننده‌ها

�        پیمانه 3-2: ظرفیت تبخیر کننده‌ها

�        پیمانه 3-3: صعود نقطه جوش و قاعده دورینگ

�        پیمانه 3-4: اثر فشار مایع و اصطکاک روی افت دما

�        پیمانه 3-5: موازنه جرم و آنتالپی در تبخیر کننده یک مرحله‌ای

�        پیمانه 3-6: ظرفیت و فاکتور اقتصادی تبخیر کننده چند مرحله‌ای

�        پیمانه 3-7: روش‌های خوراک دهی

�        پیمانه 3-8: تراکم مجدد بخار

 • پودمان 4: عملیات مرطوب‌سازی

�        پیمانه 4-1: تعریف انواع رطوبت

�        پیمانه 4-2: نقطه شبنم و آنتالپی مخلوط- حجم مرطوب و گرمای مرطوب

�        پیمانه 4-3: تعادل فازی

�        پیمانه 4-4: اشباع کننده آدیاباتیک

�        پیمانه 4-5: نمودار رطوبت و درجه حرارت مرطوب

�        پیمانه 4-6: خط رطوبت سنجی و رابطه لوئیس

�        پیمانه 4-7: اندازه‌گیری رطوبت

�        پیمانه 4-8: برهم کنش‌های گاز و مایع و معادلات مربوط به تماس آنها

�         ریز پیمانه 4-8-1: رطوبت‌زنی آدیاباتیک

�         ریز پیمانه 4-8-2: رطوبت‌زدایی

�         ریز پیمانه 4-8-3: برج‌ خنک‌کننده

�        پیمانه 4-9: دستگاه‌های مرطوب‌ساز

 • پودمان 5: خشک کردن

�        پیمانه 5-1: انواع رطوبت مواد جامد

�        پیمانه 5-2: نمودار پسماند

�        پیمانه 5-3: خشک کن‌ها آدیاباتیک و غیر آدیاباتیک

�        پیمانه 5-4: خشک‌کن‌های پیوسته و ناپیوسته

�        پیمانه 5-5: انتقال جرم و انتقال حرارت در خشک‌کن‌ها

�        پیمانه 5-6: خشک کردن جامدات متخلخل و غیر متخلخل

�        پیمانه 5-7: محاسبه زمان خشک‌شدن

�        پیمانه 5-8: دستگاه‌های خشک کن

�        پیمانه 5-9: انتخاب دستگاه خشک‌کن

 • پودمان 6: جذب سطحی

�        پیمانه 6-1: انواع جذب سطحی

�        پیمانه 6-2: جاذب‌های سطحی

�        پیمانه 6-3: دستگاه جذب سطحی

�        پیمانه 6-4: تعادل و خطوط هم دمای جذب سطحی

�        پیمانه 6-5: معادله‌های لانگ مویر و فرند لیچ

�        پیمانه 6-6: نمودار پسماند

�        پیمانه 6-7: جذب از محلول‌های رقیق و غلیظ

�        پیمانه 6-8: نمودار غلظت و منحنی عبور

�        پیمانه 6-9: طول بستر مصرف نشده

�        پیمانه 6-10: معادله‌های اساسی برای جذب سطحی

�        پیمانه 6-11: عملیاتی تک مرحله‌ای و چند مرحله‌ای جذب سطحی

�        پیمانه 6-12: طراحی دستگاه جذب سطحی

 • پودمان 7: استخراج از جامدات

�        پیمانه 7-1: روش‌های تماس

�        پیمانه 7-2: اثر دما و فشار روی استخراج از جامدات

�        پیمانه 7-3: محاسبه غلظت‌ها در انواع جداسازی

�        پیمانه 7-4: بازده در انواع جداسازی

 • پودمان 8: کریستالیزاسیون

�        پیمانه 8-1: مراحل تولید بلور

�         ریز پیمانه 8-1-1: انواع هسته‌زایی

�        پیمانه 8-2: معادله کلوین

�        پیمانه 8-3: رشد بلور

�        پیمانه 8-4: تابع چگالی جمعیت

 • پودمان 9: فیلتراسیون

�        پیمانه 9-1: انواع صافی

�        پیمانه 9-2: اصول صاف کردن

�        پیمانه 9-3: افت فشار در قالب صافی

�        پیمانه 9-4: کیک‌های تراکم‌پذیر و تراکم ناپذیر

 

سرفصل درس انتقال حرارت

آغاز 30% اول

 • پودمان 1: روش‌های انتقال حرارت

�        پیمانه 1-1: انتقال گرمای هدایتی و قانون فوریه

�         ریز پیمانه 1-1-1: ضریب هدایت گرمایی

�        پیمانه 1-2: انتقال گرمای جابجایی و قانون نیوتن

�         ریز پیمانه 1-2-1: ضریب انتقال گرمایی جابجایی

�        پیمانه 1-3: انتقال گرمای تشعشعی

�        پیمانه 1-4: ضریب نفوذ گرمایی

 • پودمان 2: معادلات انتقال گرما

�        پیمانه 2-1: معادله انتقال گرما در مختصات کارتزین- استوانه‌ای- کروی

�        پیمانه 2-2: شرایط مرزی و اولیه

 • پودمان 3: انتقال گرمای هدایتی

�        پیمانه 3-1: انتقال گرمای یک بعدی در جسم تخت با تولید انرژی و بدون تولید انرژی

�        پیمانه 3-2: انتقال گرمای یک بعدی در استوانه‌ با تولید انرژی و بدون تولید انرژی

�        پیمانه 3-3: انتقال گرمای یک بعدی در کره با تولید انرژی و بدون تولید انرژی

�        پیمانه 3-4: مقاومت گرمایی

�        پیمانه 3-5: عایق‌بندی

�        پیمانه 3-6: شعاع بحرانی

�        پیمانه 3-7: مقاومت گرمایی تماس

 • پودمان 4: سطوح گسترش یافته (پره‌ها)

�        پیمانه 4-1: توزیع دما و انتقال گرما در انواع پره

�         ریز پیمانه 4-1-1: پره طولانی

�         ریز پیمانه 4-1-2: پره با نوک عایق

�         ریز پیمانه 4-1-3: انتقال گرمایی جابجایی در نوک پره

�         ریز پیمانه 4-1-4: نوک پره با دمای مشخص

�        پیمانه 4-2: راندمان و ضریب تاثیر پره‌ها

 

آغاز 30% دوم

 • پودمان 5: انتقال گرمای هدایتی چند بعدی

�        پیمانه 5-1: روش‌های تحلیلی، عددی و ترسیمی

�        پیمانه 5-2: روش موازنه انرژی

�        پیمانه 5-3: ضریب شکل هدایت گرمایی (S)

 • پودمان 6: هدایت گرمایی ناپایا

�        پیمانه 6-1: روش ظرفیت گرمای فشرده و عدد Bi

�        پیمانه 6-2: جسم نیمه‌ی بی‌نهایت

�        پیمانه 6-3: نمودارهای هسلر

�        پیمانه 6-4: ترموکوپل‌ها

�        پیمانه 6-5: روش‌های عددی تفاضل محدود برای انتقال گرمای ناپایا

 • پودمان 7: انتقال گرمای جابجایی:

�        پیمانه 7-1: معادلات لایه مرزی سرعت و گرما

�         ریز پیمانه 7-1-1: شکل بی‌بعد معادلات لایه مرزی

�        پیمانه 7-2: تشابه رینولدز و رینولدز- کلبورن

�        پیمانه 7-3: جریان آرام و درهم روی صفحه تحت

�         ریز پیمانه 7-3-1: شار گرمایی یکنواخت در صفحه

�         ریز پیمانه 7-3-2: دمای یکنواخت در صفحه

�        پیمانه 7-4: روش ون- کارمن برای حل معادلات لایه مرزی

�        پیمانه 7-5: جریان حول استوانه و کره

�        پیمانه 7-6: جریان آرام و درهم در داخل لوله‌ها

�         ریز پیمانه 7-6-1: ناحیه ورودی هیدرودینامیکی و گرمایی

�         ریز پیمانه 7-6-2: خواص ناحیه توسعه یافته هیدرودینامیکی و گرمایی

�         ریز پیمانه 7-6-3: توزیع دما در حالت شار گرمایی ثابت در سطح

�         ریز پیمانه 7-6-4: توزیع دما در حالت دمای ثابت در سطح

�        پیمانه 7-7: جریان عمود بر مجموعه لوله‌ها

�        پیمانه 7-8: قطر هیدرولیکی

�        پیمانه 7-9: اعداد بی بعد در انتقال حرارت

آغاز 40% پایانی

 • پودمان 8: انتقال گرمای جابجایی طبیعی

�        پیمانه 8-1: معادلات حاکم بر جابجایی طبیعی و شرایط مرزی آن

�        پیمانه 8-2: جابجایی طبیعی روی صفحه عمودی- روی استوانه و درون محفظه‌های بسته

�        پیمانه 8-3: مقایسه جابجایی طبیعی و اجباری

 • پودمان 9: جوشش و میعان

�        پیمانه 9-1: انواع جوشش و محدود دمایی آنها

�        پیمانه 9-2: میعان قطره‌ای و لایه‌ای و تفاوت آنها

�        پیمانه 9-3: میعان لایه‌ای در روی صحنه قائم و روی لوله و کره و مجموعه لوله‌ها

 • پودمان 10: مبدل‌های گرمایی

�        پیمانه 10-1: رسوب‌گذاری

�        پیمانه 10-2: روش‌های

�        پیمانه 10-3: جریان‌های همسو- ناهمسو و متقاطع

�        پیمانه 10-4: مبدل‌های پوسته و لوله

�         ریز پیمانه 10-4-1: معیارهای انتخاب سیال پوسته و لوله

�         ریز پیمانه 10-4-2: بافل‌ها

�         ریز پیمانه 10-4-3: قطر معادل

 • پودمان 11: تشعشع

�        پیمانه 11-1: ضریب صدور- ضریب جذب- ضریب انعکاس و ضریب عبور

�        پیمانه 11-2: قانون کیرشهف

�        پیمانه 11-3: قانون توزیع پلانک

�        پیمانه 11-4: قانون استفان بولتزمن

�        پیمانه 11-5: قانون جابجایی وین

�        پیمانه 11-6:‌ تبادل گرمایی تشعشعی بین سطوح سیاه و خاکستری و دیفیوز

�         ریز پیمانه 11-6-1: تبادل خالص گرمای تشعشعی در یک سطح

�         ریز پیمانه 11-6-2: تبادل خالص گرمای تشعشعی بین دو سطح

�         ریز پیمانه 11-6-3: تبادل گرمای تشعشعی در محفظه‌های دوسطحی

�        پیمانه 11-7: سپرهای تشعشعی

�        پیمانه 11-8: انتقال گرمای تشعشعی در گازها و پدیده گلخانه‌ای

�        پیمانه 11-9: کوره‌ها

�        پیمانه 11-10: ضریب شکل در انتقال گرمای تشعشعی (F) و قوانین مربوط به آن

 

مکانیک سیالات

آغاز 30% اول

 • پودمان 1: خواص سیال

�        پیمانه 1-1: سیال

�        پیمانه 1-2: لزجت

�        پیمانه 1-3: تنش و قانون لزجت نیوتن

�        پیمانه 1-4: تنش در انواع سیالات نیوتنی و غیر نیوتنی

�        پیمانه 1-5: توزیع سرعت به کمک قانون نیوتن

�         ریز پیمانه 1-5-1: حرکت یک صفحه روی سیال

�         ریز پیمانه 1-5-2: حرکت یک صفحه بین دو سیال

�         ریز پیمانه 1-5-3: لزجت سنج استوانه‌ای

�         ریز پیمانه 1-5-4: سطح شیبدار

�         ریز پیمانه 1-5-5: حرکت یک استوانه داخل استوانه دیگر

�        پیمانه 1-6: کشش سطحی و مویینگی

�        پیمانه 1-7: ضریب کشسانی حجمی

�        پیمانه 1-8: تنش کششی در پوسته استوانه‌ای و کروی

 • پودمان 2: استاتیک سیالات

�        پیمانه 2-1: تغییرات فشار و معادله اویلر

�        پیمانه 2-2: وسایل اندازه‌گیری فشار

�        پیمانه 2-3: تغییرات چگالی گاز و فشار آن با دما و ارتفاع

�        پیمانه 2-4: نیروی هیدرواستاتیک وارد بر سطوح

�         ریز پیمانه 2-4-1: مرکز سطح، گشتاور دوم و مرکز فشار

�         ریز پیمانه 2-4-2: محاسبه نیروی وارد بر سطوح صاف

�         ریز پیمانه 2-4-3: منشور فشار

�         ریز پیمانه 2-4-4: محاسبه نیروی وارد بر سطوح خمیده

�         ریز پیمانه 2-4-5: نیروی شناوری

�        پیمانه 2-6: پایداری اجسام شناور و غوطه‌ور

�        پیمانه 2-7: حرکت صلب گونه سیالات

�         ریز پیمانه 2-7-1: حرکت با شتاب خطی یکنواخت

�         ریز پیمانه 2-7-2: حرکت چرخشی یکنواخت

آغاز 30% دوم

 • پودمان 3: تجزیه و تحلیل جریان سیالات

�        پیمانه 3-1: دسته‌بندی انواع جریان سیال (آرام- درهم- لزج- پایا- یکنواخت- چرخشی- ایزنتروپیک)

�        پیمانه 3-2: معادله پیوستگی، معادله خط جریان و تابع جریان

�        پیمانه 3-3: معادلات ناویر استوکس

�        پیمانه 3-4: تجزیه و تحلیل دیفرانسیلی جریان سیال

�         ریز پیمانه 3-4-1: معادله پیوستگی

�         ریز پیمانه 3-4-2: خط جریان، خط اثر، خط مسیر و لوله جریان

�         ریز پیمانه 3-4-3: تابع جریان

�         ریز پیمانه 3-4-4: معادله اندازه حرکت

�         ریز پیمانه 3-4-5: معادله برنولی

�         ریز پیمانه 3-4-6: لوله پیتوت

�        پیمانه 3-5: تجزیه و تحلیل انتگرال‌گیری

�         ریز پیمانه 3-5-1: معادله پیوستگی و اندازه حرکت

�        پیمانه 3-6: ضریب تصحیح انرژی جنبشی و اندازه حرکت

�        پیمانه 3-7: محاسبه توان

 • پودمان 4: جریان درون لوله‌ها و بین صفحات

�        پیمانه 4-1: تعریف جریان آرام و درهم و شرایط� جریان کاملا توسعه یافته در لوله‌ها

�        پیمانه 4-2: توزیع سرعت و تنش در جریان آرام و درهم در لوله‌ها

�        پیمانه 4-3: اصطکاک و افت فشار در لوله در جریان آرام و درهم

�        پیمانه 4-4: تعیین ضریب اصطکاک

�        پیمانه 4-5: افت‌های موضعی

�        پیمانه 4-6: موازنه� انرژی و خط تراز انرژی

�        پیمانه 4-7: توزیع سرعت و تنش در حالت آرام بین دو صفحه

�        پیمانه 4-8: توزیع سرعت و تنش در حالت آرام روی سطح شیبدار

�        پیمانه 4-9: قطر هیدرولیکی

�        پیمانه 4-10: اتصال لوله‌ها و محاسبه دبی و افت فشار در حالت موازی و سری

�        پیمانه 4-11: وسایل اندازه‌گیری دبی در لوله‌ها

 

آغاز 40% پایانی

 • پودمان 5: جریان لایه مرزی و آنالیز ابعادی

�        پیمانه 5-1: اعداد بی بعد و ابعاد� اصلی در مکانیک سیالات

�        پیمانه 5-2: آنالیز ابعادی و تشابه

�        پیمانه 5-3: جریان روی صفحه تخت

�         ریز پیمانه 5-3-1: ضخامت جابجایی

�         ریز پیمانه 5-3-2: معادلات لایه مرزی و شرایط مرزی آن- حل بلازیوس و روش انتگرالی وزن کافی برای حل معادلات لایه مرزی

�         ریز پیمانه 5-3-3: توزیع سرعت و تنش

�        پیمانه 5-4: نیروهای پسا و برا

�        پیمانه 5-5: جریان روی کره و استوانه

�         ریز پیمانه 5-5-1: جدایش

�         ریز پیمانه 5-5-2: تغییرات نیروی پسا

�         ریز پیمانه 5-5-3: قانون استوکس و سرعت حد

 • پودمان 6: توربوماشین‌ها

�        پیمانه 6-1: راندمان

�        پیمانه 6-2: محاسبه دبی، هد و فشار به کمک اعداد بی‌بعد

�        پیمانه 6-3: کاویتاسیون

�        پیمانه 6-4: هد خالص مکش مثبت (NPSH)

�        پیمانه 6-5: منحنی مشخصه پمپ

�        پیمانه 6-6: اتصال سری و موازی پمپ‌ها

 • پودمان 7: جریان‌های تراکم‌پذیر

�        پیمانه 7-1: سرعت صوت

�        پیمانه 7-2: جریان ایزنتروپیک

�        پیمانه 7-3: نازل‌ها

�         ریز پیمانه 7-3-1: نازل همگرا

�         ریز پیمانه 7-3-2: نازل واگرا

�         ریز پیمانه 7-3-3: نازل همگرا- واگرا

�        پیمانه 7-4: حالت خفگی و سکون

�        پیمانه 7-5: جریان آدیاباتیک

�        پیمانه 7-6: جریان هم دما

 • پودمان 8: کانال باز و جریان در بستر پر شده

�        پیمانه 8-1: دسته بندی جریان‌ها به کمک عدد Fr در کانال باز

�        پیمانه 8-2: جریان در بسترهای پر شده

�         ریز پیمانه 8-2-1: ضریب تخلخل، سطح ویژه، شعاع هیدرولیکی، سرعت ظاهری و سرعت واقعی، ضریب شکل

�         ریز پیمانه 8-2-2: افت فشار در بستر

 

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

بخش اول معادلات دیفرانسیل

آغاز 30% اول

 • پودمان 1: معادلات دینفراسیل مرتبه اول

�        پیمانه 1-1: مرتبه- درجه و نوع معادله دیفرانسیل

�        پیمانه 1-2: معادلات جداشدنی و همگن

�        پیمانه 1-3: معادلات کامل و عامل انتگرال‌ساز

�        پیمانه 1-4: روش عمومی حل معادله دیفرانسیل مرتبه اول خطی

�        پیمانه 1-5: معادله برنولی- ریکاتی- لاگرانژ و� کلرو

�        پیمانه 1-6: معادلات فاقد متغیر مستقل یا وابسته

 • پودمان 2: معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و بالاتر

�        پیمانه 2-1: روش عمومی حل� معادله دیفرانسیل مرتبه دوم خطی همگن با ضرایب ثابت

�        پیمانه 2-2: جواب معادله دیفرانسیل مرتبه دوم خطی ناهمگن با ضرایب ثابت

�         ریز پیمانه 2-2-1: روش ضرایب نامعین

�         ریز پیمانه 2-2-2: روش عملگرهای معکوس

�        پیمانه 2-3: روش تغییر پارامترها برای حل معادله دیفرانسیل مرتبه دوم خطی ناهمگن با ضرایب متغیر

�        پیمانه 2-4: معادله اویلر

�        پیمانه 2-5: معادلات فاقد متغیر مستقل یا وابسته

 • پودمان 3: حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از سری‌ها

�        پیمانه 3-1: نقاط عادی و تکین

�         ریز پیمانه 3-1-1: جوابهای سری حول یک نقطه عادی

�         ریز پیمانه 3-1-2: جوابهای سری حول یک نقطه تکین

�        پیمانه 3-2: معادله دیفرانسیل لژاندر

�        پیمانه 3-3: معادله بسل و معادله بسل اصلاح شده

�        پیمانه 3-4: خواص توابع بسل و چند جمله‌ای‌های لژندار

�        پیمانه 3-5: توابع گاما- بتا و خطا

�        پیمانه 3-6: سری فوریه

�         ریز پیمانه 3-6-1: سری فوریه توابع زوج و فرد

�         ریز پیمانه 3-6-2: مشتق و انتگرال سری‌های فوریه

�         ریز پیمانه 3-6-3: سری فوریه مختلط

�         ریز پیمانه 3-6-4: تبدیل فوریه یک تابع

 • پودمان 4: تبدیل لاپلاس

�        پیمانه 4-1: تعریف و خواص تبدیل لاپلاس

�         ریز پیمانه 4-1-1: قاضایای اول و دوم انتقال

�         ریز پیمانه 4-1-2: تبدیل لاپلاس حاصلضرب یک تابع در تابع توانی

�         ریز پیمانه 4-1-3: خاصیت تغییر مقیاس

�         ریز پیمانه 4-1-4: تبدیل لاپلاس مشتق و انتگرال‌ تابع

�         ریز پیمانه 4-1-5: قضایای مقدار اولیه و نهایی تابع

�         ریز پیمانه 4-1-6: تبدیل لاپلاس نسبت تابع �به

�        پیمانه 4-2: قضیه کانولوشن

�        پیمانه 4-3: توابع پله‌ای واحد، متناوب و دلتای دیراک و خواص آنها

�         ریز پیمانه 4-3-1: تبدیل لاپلاس توابع پله‌ای واحد، متناوب و دلتای دیراک

آغاز 30% دوم

 • پودمان 5: فرمولاسیون و مدل‌سازی

�        پیمانه 5-1: قوانین بقای جرم- انرژی و مومنتم

�        پیمانه 5-2: معادله پیوستگی

�        پیمانه 5-3: مدل‌سازی سیستم‌های کارتزین

�        پیمانه 5-4: مدل‌سازی سیستم‌های استوانه‌ای

�        پیمانه 5-5: مدل‌سازی سیستم‌های کروی

 • پودمان 6: تعامد و مسائل اشتورم لیوویل

�        پیمانه 6-1: توابع متعامد و بسط یک تابع بر حسب آنها

�        پیمانه 6-2:� تعامد نسبت به یک تابع وزنی

�        پیمانه 6-3: تعامد توابع sin و cos

�        پیمانه 6-4: تعامد توابع بسل و چند جمله‌ای های لژندار

�        پیمانه 6-5: معادله کلی اشتورم لیوویل

�        پیمانه 6-6: تعیین مقادیر ویژه و توابع ویژه به کمک معادله اشتورم لیوویل

 • پودمان 7: معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

�        پیمانه 7-1: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با مشتقات جزئی

�         ریز پیمانه 7-1-1: هذلولی گون- سهمی گون- بیضی گون

�        پیمانه 7-2: تعداد شرایط مرزی و اولیه مورد نیاز برای حل معادله

�        پیمانه 7-3: روش جداسازی متغیرها

�         ریز پیمانه 7-3-1: حل معادله لاپلاس

�         ریز پیمانه 7-3-2: تبدیل شرط مرزی ناهمگن به همگن

�        پیمانه 7-4: روش تغییر متغیرها

�        پیمانه 7-5: روش ترکیب متغیرها

�        پیمانه 7-6: تبدیل لاپلاس

 

بخش دوم: محاسبات عددی

آغاز 40% پایانی

 • پودمان 1: روش‌های عددی برای حل معادلات غیر خطی

�        پیمانه 1-1: روش تنصیف (Bisection method)

�        پیمانه 1-2: روش نابجایی (False position method)

�        پیمانه 1-3: روش نیوتن- رافسون (N-R method)

�        پیمانه 1-4: روش وتری (Secant method)

�        پیمانه 1-5: روش تکرار ساده یا نقطه ثابت

�        پیمانه 1-6: روش ایتکن و استفنسن

�        پیمانه 1-7: حل دستگاه معادلات 2 مجهولی غیر خطی (با روش نیوتن رافسون)

 • پودمان 2: درون‌یابی

�        پیمانه 2-1: روش لاگرانژ

�        پیمانه 2-2: روش تفاضلات تقسیم شده نیوتن

�        پیمانه 2-3: روش تفاضلات پیشرو و پسرونیوتن

�        پیمانه 2-4: برازش منحنی توسط روش کمترین مربعات

 • پودمان 3: انتگرال‌گیری عددی

�        پیمانه 3-1: روش مستطیلی و ذوزنقه

�        پیمانه 3-2: روش‌های سیمپسون (Simpson method)

�        پیمانه 3-3: روش رامبرگ

�        پیمانه 3-4: روش گاوسی

�        پیمانه 3-5: روش نقطه میانی

�        پیمانه 3-6: انتگرال چندگانه

 • پودمان 4: مشتق‌گیری عدیی

�        پیمانه 4-1: تفاضلات پیشرو، پسرو و مرکزی

�        پیمانه 4-2: تعریف عملگرها

 • پودمان 5: حل معادلات دیفرانسیل مقدار اولیه

�        پیمانه 5-1: تبدیل معادله دیفرانسیل مراتب بالاتر به دستگاه معادلات مرتبه اول

�        پیمانه 5-2: روش‌های حل معادله دیفرانسیل مرتبه اول

�         ریز پیمانه 5-2-1: روش تیلور

�         ریز پیمانه 5-2-2: روش اویلر

�         ریز پیمانه 5-2-3: روش اویلر اصلاح شده یا هیون

�         ریز پیمانه 5-2-4: روش‌های رانگ کاتا (روش رانگ کاتای مرتبه سوم، روش رانگ کاتای مرتبه چهارم)

�         ریز پیمانه 5-2-5: روش چندگامی میلن- سیمپسون

�         ریز پیمانه 5-2-6: روش چندگامی آدامز- بشفورت- مولتون

 • پودمان 6: حل معادلات دیفرانسیل مقدار مرزی

�        پیمانه 6-1: روش تیراندازی

�        پیمانه 6-2: روش تفاضل محدود

 • پودمان 7: حل معادلات دیفرانسیل پاره‌ای

�        پیمانه 7-1: روش تفاضل محدود

�        پیمانه 7-2: روش صریح

�        پیمانه 7-3: روش ضمنی

�        پیمانه 7-4: پایداری روش‌های صریح و ضممن

�        پیمانه 7-5: روش کرانک- نیکلسون

 • پودمان 8: ماتریس‌ها و دستگاه‌ معادلات خطی (غیر دیفرانسیلی)

�        پیمانه 8-1: تعریف انواع ماتریس

�        پیمانه 8-2: عملیات اصلی روی �ماتریس‌ها

�        پیمانه 8-3: دترمینان و وارون ماتریس‌ها

�        پیمانه 8-4: مقادیر ویژه در ماتریس

�        پیمانه 8-5: قاضای کایلی- همیلتو ن و گرچ- گورین

�        پیمانه 8-6: روش حذفی گاوس برای حل دستگاه معادلات

�        پیمانه 8-7: روش ژاکوبی برای حل دستگاه معادلات

�        پیمانه 8-8: روش گاوس سایدل برای حل دستگاه معادلات

�        پیمانه 8-9: شرایط ناهنجار در دستگاه معادلات

 

سرفصل درس ترمودینامیک

آغاز 30% اول

 • پودمان 1: مفاهیم اساسی

�        پیمانه 1-1: تعاریف اولیه

�         ریز پیمانه 1-1-1: سیستم- محیط

�         ریز پیمانه 1-1-2: خاصیت- حالت و تعادل- فرآیند- توابع ترمودینامیکی

�         ریز پیمانه 1-1-3: دما- فشار- انرژی و انواع آن- کار- گرما- گاز ایده‌آل- آنتالپی- گرمای ویژه

 • پودمان 2: خواص مواد خالص

�        پیمانه 2-1: نمودارهای خواص ترمودینامیکی

�        پیمانه 2-2: حالت ماده خالص

�         ریز پیمانه 2-2-1: مخلوط اشباع

�         ریز پیمانه 2-2-2: بخار دغ

�         ریز پیمانه 2-2-3: مایع متراکم

�        پیمانه 2-3: معادلات حالت

�         ریز پیمانه 2-3-1: معادله ویریال

�         ریز پیمانه 2-3-2: حالات متناظر دو پارامتری

�         ریز پیمانه 2-3-3: معادلات درجه سوم حالت

�         ریز پیمانه 2-3-4: معادلات تعمیم یافته

�        پیمانه 2-4: حجم کاهیده و دمای بویل

�        پیمانه 2-5: معادله کلازیوس- کلاپیرون و کاربرد آن

 • پودمان 3: قانون اول ترمودینامیک

�        پیمانه 3-1: قانون اول برای سیستم بسته

�        پیمانه 3-2: قانون اول برای فرآیند چرخه‌ای

�        پیمانه 3-3: قانون اول برای سیستم باز

�         ریز پیمانه 3-3-1: حالت پایا- جریان پایا (SSSF)

�         ریز پیمانه 3-3-2: حالت یکنواخت- جریان یکنواخت (USUF)

�        پیمانه 3-4: کاربرد قانون اول در برخی وسایل مهندسی

�         ریز پیمانه 3-4-1: شیپوره‌ای همگرا و واگرا

�         ریز پیمانه 3-4-2: توربینها، کمپرسورها و دمنده‌ها

�         ریز پیمانه 3-4-3: محفظه اختلاط

�         ریز پیمانه 3-4-4: فرآیند اختناق

�        پیمانه 3-5: فرآیندهای برگشت‌پذیر گازهای ایده‌آل

�         ریز پیمانه 3-5-1: فرآیند حجم ثابت

�         ریز پیمانه 3-5-2: فرآیند فشار ثابت

�         ریز پیمانه 3-5-3: فرآیند دما ثابت

�         ریز پیمانه 3-5-4: فرآیند بی درو

�         ریز پیمانه 3-5-5: فرآیند پلی تروپیک

آغاز 30% دوم

 • پودمان 4: قانون دوم ترمودینامیک

�        پیمانه 4-1: بیان‌های مختلف قانون دوم ترمودینامیک

�         ریز پیمانه 4-1-1: بیان کلوین- پلانک

�         ریز پیمانه 4-1-2: بیان کلازیوس

�         ریز پیمانه 4-1-3: بیان از دیدگاه آنتروپی

�        پیمانه 4-2: عوامل بازگشت‌ناپذیری

�        پیمانه 4-3: چرخه کارنو

�        پیمانه 4-4: بازده گرمایی

�        پیمانه 4-5: ضریب عملکرد

 • پودمان 5: آنتروپی

�        پیمانه 5-1: نامساوی کلازیوس

�        پیمانه 5-2: تعریف آنتروپی

�        پیمانه 5-3: تولید آنتروپی

�        پیمانه 5-4: معادلات Tds و روابط میان خواص ترمودینامیکی

�        پیمانه 5-5: تغییر آنتروپی در گازها، مایعات و جامدات

�        پیمانه 5-6: موازنه آنتروپی برای سیستم‌های بسته و باز

�        پیمانه 5-7: بازدهی ایزنتروپیک وسایل مهندسی

�         ریز پیمانه 5-7-1: کار در جریان پایا و برگشت‌پذیر

�         ریز پیمانه 5-7-2: بازده ایزنتروپیک توربین‌ها

�         ریز پیمانه 5-7-3: بازده ایزنتروپیک کمپرسورها و پمپ‌ها

�         ریز پیمانه 5-7-4: بازده ایزنتروپیک نازل‌ها

�        پیمانه 5-8: کار لازم برای کمپرسور در فرآیندهای مختلف

�        پیمانه 5-9: نمودار دما- آنتروپی (T-S)

 • پودمان 6: خواص ترمودینامیکی سیالات

�        پیمانه 6-1: روابط ترمودینامیکی شامل آنتالپی انرژی داخلی و آنتروپی و روابط ماکسول

�        پیمانه 6-2: روابط بر اساس خواص باقیمانده

�        پیمانه 6-3: نمودار مولیر

�        پیمانه 6-4: روابط ترمودینامیکی مربوط به گرمای ویژه

�        پیمانه 6-5: ضریب انبساط فشار ثابت و ضریب تراکم‌پذیری دما ثابت

�        پیمانه 6-6: ضریب ژول تامسون

آغاز 40% پایانی

 • پودمان 7: خواص ترمودینامیکی مخلوط‌های همگن

�        پیمانه 7-1: روابط خواص ترمودینامیکی برای سیستم‌های با ترکیب متغیر

�        پیمانه 7-2: خواص جزئی مولی

�         ریز پیمانه 7-2-1: قضیه گیبس- دوهم

�        پیمانه 7-3: محلول آرمانی

�        پیمانه 7-4: فوگاسیته و ضریب فوگاسیته

�         ریز پیمانه 7-4-1: مواد خالص

�         ریز پیمانه 7-4-2: محلول‌ها

�        پیمانه 7-5: تغییر خواص در اثر اختلاط و تعریف فعالیت

�        پیمانه 7-6: خواص اضافی و ضریب فعالیت

�        پیمانه 7-7: مخلوط گازهای طبیعی

 • پودمان 8: تعادل فازها

�        پیمانه 8-1: معیارهای تعادل

�        پیمانه 8-2: قانون فازگیبس

�        پیمانه 8-3: قضیه دوهم

�        پیمانه 8-4: تعادل بخار مایع در مخلوط‌ها

�         ریز پیمانه 8-4-1: قانون رائولت

�        پیمانه 8-5: آزئوتروپ- انواع آزئوتروپ و تشخیص آن

�        پیمانه 8-6: تبخیر ناگهانی

�        پیمانه 8-7: محاسبات نقطه حباب و شبنم

�        پیمانه 8-8: سیستم‌هایی با امتزاج‌پذیری محدود

 • پودمان 9: تعادل در واکنش‌های شیمیایی

�        پیمانه 9-1: مختصه واکنش

�        پیمانه 9-2: اثر دما بر ثابت تعادل

�        پیمانه 9-3: تعادل در واکنش‌های فاز گاز- مایع و جامد

�        پیمانه 9-4: اثر دما- فشار و مواد �بی‌اثر بر تعادل‌های شیمیایی

 • پودمان 10: سیکل‌های توان و تبرید

�        پیمانه 10-1: سیکل‌های توان

�         ریز پیمانه 10-1-1: سیکل کارنو

�         ریز پیمانه 10-1-2: سیکل رانکین

�        پیمانه 10-2: سیکل تبرید

�         ریز پیمانه 10-2-1: سیکل کارنو

�         ریز پیمانه 10-2-2: سیکل تراکم بخار و گاز

�         ریز پیمانه 10-2-3: سردسازی جذبی

�        پیمانه 10-3: سیکل‌های توانی استاندارد هوایی

�         ریز پیمانه 10-3-1: سیکل اتو

�         ریز پیمانه 10-3-2: سیکل دیزل

�         ریز پیمانه 10-3-3: سیکل برایتون

�         ریز پیمانه 10-3-4: سیکل استرلینگ

�         ریز پیمانه 10-3-5: سیکل اریکسون

 

بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی

بخش اول: بیوشیمی عمومی

30درصد اول

 • پودمان 1: کربوهیدرات‌ها

�        پیمانه 1-1: مونوساکاریدها

�         ریز پیمانه 1-1-1: ایزومری

�         ریز پیمانه 1-1-2: خواص شیمیایی مونوساکاریدها

�         ریز پیمانه 1-1-3: ساختمان حلقوی مونوساکاریدها

�         ریز پیمانه 1-1-4: واکنش‌های مربوط به عامل هیدروکسیل مونوساکاریدها

�        پیمانه 1-2: الیگوساکاریدها

�         ریز پیمانه 1-2-1: دی ساکاریدهای احیا کننده و غیر احیا کننده

�         ریز پیمانه 1-2-2: تری ساکاریدها

�        پیمانه 1-3: پلی ساکاریدها

 

 • پودمان 2: چربی‌ها و لیپیدها

�        پیمانه 2-1: طبقه‌بندی لیپیدها

�        پیمانه 2-2: اسیدهای چرب و واکنش‌های آن‌ها

�        پیمانه 2-3: صابونی شدن لیپیدها

�        پیمانه 2-4: ویتامین‌ها

30درصد دوم

 • پودمان 3: اسیدهای آمینه و پروتئین‌ها

�        پیمانه 3-1: اسیدهای آمینه و خواص فیزیکی و شیمیایی آن‌ها

�         ریز پیمانه 3-1-1: PH ایزوالکتریک

�         ریز پیمانه 3-1-2: آمینواسیدهای ضروری

�        پیمانه 3-2: پپتیدها

�         ریز پیمانه 3-2-1: آنزیم‌های شکننده‌ی باندهای پپتیدی

�        پیمانه 3-3: پروتئین‌ها

�         ریز پیمانه 3-3-1: ساختمان اول تا چهارم پروتئین‌ها

 • پودمان 4: آنزیم‌ها

�        پیمانه 4-1: طبقه‌بندی و نام‌گذاری آنزیم‌ها

�        پیمانه 4-2: سینتیک واکنش‌های آنزیمی

�        پیمانه 4-3: رابطه میکائیلیس منتون و سایر روابط سنیتیکی

�        پیمانه 4-4: مهارکنندگان آنزیمی (رقابتی ـ غیر رقابتی ـ نارقابتی ـ برگشت‌ناپذیر)

�        پیمانه 4-5: تنظیم سلول (تنظیم خودکار ـ پورو آنزیم ـ ایزوزیم ـ کوآنزیم)

40درصد

 • پودمان 5: متابولیسم

�        پیمانه 5-1: بیو انرژتیک

�         ریز پیمانه 5-1-1: واکنش‌های انرژی‌زا و انرژی‌خواه

�         ریز پیمانه 5-1-2: ترکیبات پر انرژی و کم انرژی

�         ریز پیمانه 5-1-3: واکنش‌های اکسایش و کاهش

�         ریز پیمانه 5-1-4: پتانسیل احیاء

�        پیمانه 5-2: زنجیره انتقال الکترون

�        پیمانه 5-3: متابولیسم کربوهیدرات‌ها

�        پیمانه 5-4: متابولیسم لیپیدها

�        پیمانه 5-5: متابولیسم اسیدهای آمینه

بخش دوم: میکروبیولوژی عمومی

30درصد اول

 • پودمان 6: سلول‌ها و طبقه‌بندی آن‌ها

�        پیمانه 6-1: سلول‌‌های پروکاریوتیک

�        پیمانه 6-2: سلول‌های یوکاریوتیک

�        پیمانه 6-3: سلسله موجودات زنده

�        پیمانه 6-4: اعضا و ساختمان سلول‌ها

30درصد دوم

 • پودمان 7: رشد، زنده ماندن و مرگ میکروارگانیسم‌ها

�        پیمانه 7-1:نیازمندیهای رشد

�        پیمانه 7-2: تقسیم‌بندی باکتری‌ها براساس منبع کربن و انرژی

�        پیمانه 7-3: تقسیم‌بندی باکتری‌ها براساس نیازمندی اکسیژن

�        پیمانه 7-4: منحنی رشد باکتری‌ها

�        پیمانه 7-5: عوامل ضد میکروبی

�        پیمانه 7-6: اندازه‌گیری رشد باکتری‌ها

 • پودمان 8: میکروسکوپ و روش‌های مطالعه سلول

�        پیمانه 8-1: میکروسکوپ و انواع آن

�        پیمانه 8-2: رنگ‌آمیزی باکتری‌ها

�        پیمانه 8-3: محیط‌های کشت باکتریایی

 • پودمان 9: ژنتیک میکروارگانیسم‌ها

�        پیمانه 9-1: DNA

�        پیمانه 9-2: ژنوم یوکاریوت‌ها، پروکاریوت‌ها و ویروس‌ها

�        پیمانه 9-3: همانندسازی DNA

�        پیمانه 9-4: ساختمان RNA

�        پیمانه 9-5: روش‌های تقسیم سلول

�        پیمانه 9-6: جهش یا موتاسیون

 • پودمان 10: باکتری‌ها

�        پیمانه 10-1: تکامل و طبقه‌بندی باکتری‌ها

�        پیمانه 10-2:بیولوژی باکتری‌ها

�        پیمانه 10-3: باکتری‌ها و بیماری‌ها

 • پودمان 11: ویروس‌ها

�        پیمانه 11-1: خواص عمومی

�        پیمانه 11-2: مورفولوژی ویروس‌ها

�        پیمانه 11-3: رشد و تکثیر ویروس‌ها و چرخه تکثیر آن‌ها

 

جزوه ریاضی عمومی - جزوه ریاضی عمومی جزوه ریاضی عمومی ۱ - جزوه ریاضی عمومی ۱ جزوه ریاضی ۱ - جزوه ریاضی ۱ جزوات ارشد عمران - جزوات ارشد عمران, جزوه کارشناسی ارشد پارسه جزوات ارشد عمران - جزوات ارشد عمران, جزوه کارشناسی ارشد پارسه جزوات ارشد عمران - جزوات ارشد عمران, جزوه کارشناسی ارشد پارسه جزوه ترمودینامیک - جزوه ترمودینامیک جزوه ترمودینامیک - جزوه ترمودینامیک جزوه ترمودینامیک - جزوه ترمودینامیک
مطالب قدیمی تر » « مطالب جدیدتر
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


تعمیرات خودرو - تعمیرات خودرو تعمیرات خودرو -تعمیرات خودرو تعمیرات خودرو -تعمیرات خودرو آموزش بافتنی - آموزش بافتنی آموزش بافتنی - آموزش بافتنی آموزش رانندگی - آموزش رانندگی آموزش رانندگی - آموزش رانندگی آموزش رانندگی - آموزش رانندگی آموزش کابینت سازی - آموزش کابینت سازی آموزش کابینت سازی - آموزش کابینت سازی آموزش کابینت سازی -آموزش کابینت سازی آموزش آرایشگری مردانه - آموزش آرایشگری مردانه آموزش آرایشگری مردانه - آموزش آرایشگری مردانه آموزش آرایشگری مردانه - آموزش آرایشگری مردانه آموزش خیاطی - آموزش خیاطی آموزش خیاطی - آموزش خیاطی آموزش خیاطی - آموزش خیاطی پرورش گاو -پرورش گاو پرورش گاو - پرورش گاو پرورش گاو - پرورش گاو پرورش بوقلمون - پرورش بوقلمون پرورش بوقلمون - پرورش بوقلمون آموزش آرایشگری - آموزش آرایشگری آموزش آرایشگری - آموزش آرایشگری چرم دوزی - چرم دوزی چرم دوزی - چرم دوزی چرم دوزی - چرم دوزی پلان معماری - پلان معماری پلان معماری -پلان معماری پلان معماری -پلان معماری پرورش ماهی -پرورش ماهی پرورش ماهی -پرورش ماهی

مرجع کد و ابزار وب

ابزار ساخت کد پاپ آپ نیو تب